Semu o ‘trizzu, ‘nquarteri ri Aci
quannu a sira s’addumunu ‘i luci
tanta genti ‘nta dd’anni sinceri,
cu passia, cu é o Belvederi
u passatu dda vecchia scintilla
ddu locali o latu a villa,
u rioddo n’arresta precisu
cc’era L’Angulu di lu Paradisu
oltri ancora a solita pizza
i sirati di tanta biddizza,
ccu dda musica, ‘ncertu mumentu
tanti coppii, abballunu u lentu
e certuoti “macari” minzura,
cci ‘bbastava, ppi ccu si’nnamura
‘nta nà botta appena, ammucciuni
cci scappava lu primu vasuni.

Gira a rrota e tuttu và ‘mmali
oltri ancora ca chiusi u locali
intra da villa, a chiddu ca vali
caminamu dda supra u pricciali,
si unu casca, appena ca sbagghia
si minnica, dda supra a risaghia,
e poi l’abuli, di chiddu c’arresta
sunu ‘malati, ni cascunu ‘ntesta
i tranzenni, di quali manera
adda ‘ssutta, ‘nta stissa ringhera
cu s’affaccia a vardari lu mari,
a scughera, lu tantu culuri,
intra a vasca, addari l’idea
Jaci mortu e poi Galatea
tanta pena, lu forti duluri
Pulifemu ammazzau o pasturi.

Mentri rresta, lu tantu disagiu
cc’è cu mmusrra d’aviri curaggiu.
Intra la villa, ritorna la vita
ora fanu la festa a ‘ggranita,
oltri ancora u prestigiu da ‘ggara
a Masrranza, ‘cci su i ‘ggilatara
u ‘ggilati, tantissima arti
o pistacchiu, e poi ciculatti
cco turruni, la gran fantasia
oltri aranci, banana e lumia
n’arriordda i tempi cchiù beddi
i jardina, cche tanti virdeddi
manu, manu cco stissu gilatu
cc’è n’amicu do tempu passatu,
siccu lognu, ccu ddu friscalettu
gginirusu, pirsuna ‘i rispettu
cco ‘ggilatu, u stissu distinu
a carruzzella ‘i donn’Angilinu
tanta ggenti arresta ‘ncantata
intra a vlilla la gran nivarata.

Acicatena 30-05-2015 Nicola Raciti